19 al 22 de abril // Foro Internacional sobre Nueva Economía e Innovación Social (NESI)