Accede sin límites desde 55 €/año

Suscríbete  o  Inicia sesión

Tots a la una!

Comparte
Pertenece a la revista
Octubre 2017 / 51

Les cooperatives de serveis ajuden a potenciar i reunir actuacions comunes, sobretot entre petits i mitjans empresaris i professionals. Amb les sinèrgies, tots hi guanyen i el resultat del conjunt és sempre superior a la suma.

Ferreteria COFAC a Sant Cugat del Vallès. FOTO: EVA SANLEANDRO

Les cooperatives de serveis són empreses que reuneixen petits i mitjans empresaris, professionals, comerciants, transportistes o artesans, en totes les àmplies branques o sectors d’activitat, per potenciar conjuntament uns serveis que ajudin a millorar-ne la gestió. És una branca cooperativa d’importància estratègica per un país com Catalunya, que té alts índexs d’iniciatives empresarials d’autònoms i d’empreses familiars. Les cooperatives de serveis són un instrument clau de supervivència del petit negoci que permet coordinar el treball en xarxa entre una sèrie d’empreses dins un mateix sector d’activitat, de manera que es creen les sinèrgies necessàries perquè l’output resultant del conjunt (cooperativa) sigui superior al que s’obtindria amb la simple suma de cadascun dels resultats que aconseguirien els empresaris o treballadors autònoms per separat (socis).

 

Almenys dos socis

Són cooperatives de serveis les que associen, com a mínim, dues persones (físiques o jurídiques). Els socis de les cooperatives de serveis són titulars d’activitats econòmiques pròpies.  La finalitat de la cooperativa de serveis és la prestació de subministraments i serveis, així com l’execució d’operacions destinades a la millora econòmica i tècnica de les activitats professionals o de les explotacions (activitats econòmiques) dels seus socis. 

Els objectius de les cooperatives de serveis són vendre, produir o comprar conjuntament amb més facilitat d’accés als mercats que si s’hi anés individualment, com mostra la xarxa de ferreteries Cofac, molt arrelada al territori català. El segon objectiu és proporcionar als socis de la cooperativa infraestructures per al desenvolupament de la seva activitat. Un bon exemple n’és la cooperativa CookingGirona, un col·lectiu multidisciplinar de professionals i microempreses amb sensibilitats comunes que autogestionen un espai de treball compartit, unides per generar i acollir tot tipus d’iniciatives creatives i emprenedores. Finalment, les cooperatives de serveis donen suport a la comercialització de productes de les diferents empreses sòcies en l’àmbit internacional. La cooperativa Costa Brava Centre n’és un cas paradigmàtic: ofereix un servei global, d’especialització a cada àmbit d’actuació, a les empreses del sector turístic, ja siguin establiments hotelers, restaurants, entitats públiques o privades.

A Catalunya hi ha 217 cooperatives de serveis, que se subdivideixen en sectors d’activitat molt diversos (restauració, comerç, professionals, finances, etc.).

Les cooperatives de serveis comparteixen els valors i principis de totes les cooperatives: ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. En la tradició dels seus ideòlegs fundadors, les persones que integren les cooperatives creuen en els valors de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.