‘Crowdfunding’ para editar un libro sobre preferentes