07 Coop57 // Els rèdits de la lluita que no s’abandona