Anna Ginès i Fabrellas

  • Profesora Titular de Derecho del Trabajo, Universitat Ramon Llull- ESADE