Xavier Rubio Cano*

Cargo profesional
Cap de Departament d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona