Europa importa

El proyecto / El projecte

Informació general sobre el projecte Europa importa - ActiveYouth_EE24.

Información general sobre el proyecto Europa importa - ActiveYouth_EE24.

Europa importa

Dossier

Dossier informatiu: Les polítiques del futur es juguen a Europa.  

Dossier informativo: La política del futuro se juegan en Europa.  

Europa importa

Activitats / Actividades

Ponència col·loqui i roda de premsa: Què en pensen, els estudiants universitaris, de les institucions i la política europea? 

Divendres 24 de maig a les 11.:00 h . Col·legi de Periodistes de Catalunya.

 

Europa importa

Enquesta / Encuesta

Presentació dels resultats de l'enquesta ActiveYouh_EE24

Presentación de los resultados de la encuesta AtiveYouth_EE24

Europa importa

Together.eu / Todosjuntos.eu

Europa importa és membre de la comunitat together.eu, impulsada pel Parlament Europeu. Tú també t'hi posts sumar!

Europa importa es miembro de la comunidad todosjuntos.eu, impulsada por el Parlamento Europeo. ¡Tú también puedes sumarte!