Per què les dones creen menys empreses?

Comparte
Pertenece a la revista
Octubre 2017 / 51

VERSIÓN EN CASTELLANO

Són el 52% de la població i només representen el 34% dels emprenedors i el 30% de les ‘startups’.

La falta de diners, d’accés al finançament, de contactes, d’experiència empresarial i la doble jornada laboral fan que les dones estiguin molt menys presents a l’emprenedoria. I això malgrat que les que sí que aconsegueixen emprendre munten empreses que fracassen menys que les dels homes, i que les dones són deudores més fiables perquè solen tornar els crèdits amb més seguretat.

Segons l’últim estudi estadístic sobre emprenedoria femenina de la Comissió Europea (Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe - 2014), les dones representen només el 34,4% dels emprenedors, i el 30% de les startups (empreses de base innovadora o tecnològica), tot i ser el 52% de la població.

“La creativitat i el potencial emprenedor [de les dones] són una font de creixement econòmic i de llocs de treball no explotada i que s’hauria de desenvolupar més”, admet el document de la Comissió.

La Startup South Summit, una trobada anual reconeguda i finançada en part per la Unió Europea, que connecta els emprenedors més innovadors amb els inversors més importants del món i les empreses que busquen innovar, ha calculat que només el 17% de les startups que participen a les jornades estan dirigides per dones. En canvi, el 52% d’aquestes sobreviuen, quasi un 20% més que les empreses emergents dirigides per homes.

 

POSSIBILITATS

Per què passa això? “Elles venen amb menys capital inicial i amb menys possibilitats”, diu Sara Berbel, directora de l’oficina d’impuls empresarial Barcelona Activa, que compta, entre altres mitjans, amb l’Escola de Dones Professionals. “Tot està relacionat amb el paper de les dones: treballs no remunerats, cures... Quan finalment aconsegueixen emprendre, ho fan a sectors que estan menys valorats: la dependència, els temes socials… A Barcelona Activa mirem de generar el que no es té d’entrada, com una xarxa de contactes, suport per l’accés a finançament i altres”.

Existeixen escoles per l’emprenedoria de dones distribuïdes per tot Espanya, ja sigui sota el paraigües de l’Estat o d’una empresa privada, com els bancs. Però no hi ha partides específiques per a aquest fi. Durant el mandat del socialista José Luis Rodríguez Zapatero es va arribar a donar ajudes a les dones emprenedores de quasi 6.000 euros. Amb la crisi, aquestes ajudes han desaparegut. El que sí que existeixen són crèdits i avals per a l’emprenedoria femenina, però no totes s’animen a assumir un crèdit si no estan segures de poder-lo tornar.

María Benjumea, fundadora de Spain Startup, explica que les dones són més conservadores en relació al risc i a la despesa, cosa que les fa menys proclius al fracàs, tot i que també menys disposades a emprendre i a endeutar-se.

La cooperació internacional té clar que les dones són el motor del canvi i per això hi ha infinitat de programes específics per a l’emprenedoria femenina. S’ha demostrat que donant suport a les emprenedores es pot eradicar la pobresa, no només de les dones mateixes sinó de tota la comunitat.

A escala europea, on hi ha ajudes per a dones és en l’àmbit de la innovació. Es busca ampliar la quantitat de dones en terrenys d’alt impacte en el món que ve, el digital.

 

 

Aquest article s’ha realitzat amb ajuda econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. El contingut l’ha decidit la redacció d’Alternativas Económicas, que l’ha redactat d’acord amb els seus propis criteris periodístics. Tots els articles de la sèrie “Economia feminista” són responsabilitat exclusiva d’Alternativas Económicas