El catalanisme col·lectiu // Catalanismo republicano