cooperativas de consumo

  • Les cooperatives de consumidors i usuaris, originàriament centrades en la distribució de productes alimentaris i de primera necessitat, responen ara a tota mena de necessitats: adquisició de productes especialitzats, atenció a les persones i accés a subministraments i serveis bàsics, entre altres. Les persones sòcies descobreixen la força d’unir-se per cobrir, col.lectivament, les noves necessitats de la societat actual.