Xavier Rubio Cano

  • Técnico de proyectos del Comisionado de Economía Cooperativa, Social y Solidaria y Consumo del Ayuntamiento de Barcelona.
  • Publicaciones del autor

    Doncs sí, a Barcelona s’ha començat a “democratitzar” la cura impulsant una altra manera d’organitzar-la socialment, des d’un punt de vista transformador. I es fa després d’haver incorporat els aprenentatges de l’economia feminista.

    Tal com recull l’estudi L’economia social i solidària a Barcelona (2016), a la ciutat hi ha 4.718 iniciatives socioeconòmiques que, per la seva forma jurídica, s’engloben dins l’economia social i solidària (ESS). Algunes de les dades més rellevants són: 2.400 entitats del tercer sector, 1.197 societats (...)

    Tal como recoge el estudio La economía social y solidaria en Barcelona (2016), en la ciudad hay 4.718 iniciativas socioeconómicas que, por su forma jurídica, se engloban dentro de la economía social y solidaria (ESS). Algunos de los datos más relevantes son: 2.400 entidades del tercer (...)