Clàusules per a la igualtat

Condicions específiques en la contractació pública permeten anar canviant la cultura empresarial.

Por Mariana Vilnitzky

Cláusulas para la igualdad

Condiciones específicas en la contratación pública permiten ir cambiando la cultura empresarial.

Por Mariana Vilnitzky

Més igualtat és més riquesa

Un PIB amb treball reproductiu: Si s’apliquessin polítiques d’igualtat a la UE, es generarien per a 2050 fins a 10,5 milions de llocs de treball més.

Por Mariana Vilnitzky

Más igualdad es más riqueza

UN PIB CON TRABAJO REPRODUCTIVO: Si se aplicaran políticas de igualdad en la UE, se generarían para 2050 10,5 millones de empleos más.

Por Mariana Vilnitzky