género

 • Tal como está analizada la sociedad actualmente, muchas veces no se toma en cuenta el género. Es necesario revisar las estadísticas, los indicadores y los estudios económicos para incluir la perspectiva de género.

  Presupuestos, pensiones, fiscalidad, sanciones... las Administraciones tienen en sus manos instrumentos para fomentar la igualdad de oportunidades y evitar situaciones injustas.

  Acabar con la discriminación de género en el mundo laboral pasa por revisar las políticas de selección, promoción, comunicación, retribución, formación y conciliación de las empresas e instituciones.

  Potser, vés a saber, les nostres filles llegiran aquest extra d’aquí 50 anys i no s’ho podran creure. Amb sort, diran: De veritat que la situació de les dones al 2018 era aquesta? Algunes de les reivindicacions de l’economia feminista semblen tan elementals que no s’entén que avui, en ple segle XXI, quan s’han aconseguit tantes coses les polítiques vagin encara tan a remolc en aquests temes.

  Por (Catedrática emérita Universidad de Cornell)
  Junio 2018

  Des de fa temps sembla que hi ha un interès creixent en l’economia feminista, o almenys se’n parla més sovint que abans en molts cercles culturals i polítics. No obstant això, moltes vegades queda poc clar de què es tracta, o es discuteix de manera parcial o poc rigorosa. És una alternativa al sistema econòmic predominant? Una proposició radical pel que fa a la igualtat de gènere que a més proposa la superació del capitalisme? O es refereix sobretot a l’eliminació del patriarcat? Representa un feminisme liberal o un feminisme d’esquerres?

  Per fer front a les cures hem de reorganitzar tota la societat: replantejar un nou contracte social perquè la feina i els estudis s’adaptin a la vida reproductiva, i no al revés.

  Tal com està analitzada la societat actualment, molt sovint no es té en compte el gènere. És necessari revisar les estadístiques, els indicadors i els estudis econòmics per incloure la perspectiva de gènere.

  Pressupostos, pensions, fiscalitat, sancions... Les administracions tenen a les seves mans instruments per fomentar la igualtat d’oportunitats i evitar situacions injustes.

  Acabar amb la discriminació de gènere al món laboral passa per revisar les polítiques de selecció, promoció, comunicació, retribució, formació i conciliació d’empreses i institucions.

  Para hacer frente a los cuidados debemos reorganizar toda la sociedad y replantear un nuevo contrato social para que los trabajos y los estudios se adapten a la vida reproductiva, y no al revés.

  Páginas