Contabilidad social: acelerar el cambio de paradigma

Cada vez está más aceptado por más sectores que la economía necesita un cambio profundo en la forma de funcionar para que sea más inclusiva, equitativa, sostenible y respetuosa con la vida, tanto de las personas como del planeta mismo.

Por Pere Rusiñol

Prólogo

El año 2020 fue tan atípico que requería un Extra de Alternativas Económicas también especial, que dejara constancia de los estragos económicos y sociales de la pandemia, así como de los enormes retos que enfrentamos. Por esto hemos rescatado el cuaderno de bitácora que durante las semanas duras del confinamiento fue escribiendo cada día el economista Albert Recio, en el que iba compartiendo reflexiones ante una actualidad tan brutal como la que vivimos.

Per saber-ne més

Per aprofundir en la igualtat de gènere, proposem la consulta de llibres, documents i revistes, així com una relació d’eines, llibreries i projectes d’investigació que poden resultar útils a les persones interessades.

Democratitzant les cures

Doncs sí, a Barcelona s’ha començat a “democratitzar” la cura impulsant una altra manera d’organitzar-la socialment, des d’un punt de vista transformador. I es fa després d’haver incorporat els aprenentatges de l’economia feminista.

Por Beatriz García IdoateXavier Rubio Cano

10 Mol Matric // Matriu de màquines i de molt més

Una de les primeres empreses recuperades a Espanya ha sabut sobreviure i consolidar-se gràcies al suport mutu, la democràcia interna i la solidaritat. Amb una gestió impecable però també original i sempre atenta als canvis. 

09 Grup TEB // Sembla un miracle, però això és cooperar

Uns pares preocupats pel futur dels fills, discapacitats intel·lectuals, van crear fa quasi seixanta anys una entitat perquè poguessin guanyar-se la vida. No només se la guanyen, sinó que són els socis d’un conglomerat que ja suma vuit empreses.

07 Coop57 // Els rèdits de la lluita que no s’abandona

Un conflicte laboral aparentment perdut pels treballadors va generar una caixa de resistència que va acabar esdevenint llavor d’una cooperativa de serveis financers de gran solvència al servei de l’economia solidària. Un cercle virtuós ben atípic.

06 Fiare Banca Etica // Un banc ètic molt real

L’existència d’un banc ètic, propietat dels socis, transparent i al servei de l’economia solidària, semblava una utopia inabarcable, però ja ofereix la cartera bàsica de serveis i mostra unes constants financeres envejables.

05 Uni.Co // La unió fa l’energia més eficient

Enmig de les aigües tèrboles de la crisi, les cooperatives de l’energia, la tecnologia i les ‘telecos’ van sumar forces i van crear Uni.co. Sis anys després, la composició del projecte es depura i l’oferta se centra en l’eficiència energètica i l’estalvi de costos. 

04 Som Connexió // Trucades de consumidors lliures

Més de 2.000 persones han apostat per construir un operador de telecomunicacions del qual es puguin refiar, com una opció de consum “transformador”. Va començar per la telefonia mòbil i ara fa el salt als serveis integrals a ADSL i fixa.

02 MésOpcions //

Una cooperativa de segon grau, formada per diverses empreses, aposta per obrir l’economia solidària cap a un mercat més ampli, empenyent cap a una altra manera de consumir i ajudant a fer créixer tota l’economia solidària. 

01 Grup Ecos // Qui va dir que això era un ‘coworking’?

Ajudar-se entre si, prestar-se serveis, compartir despeses, inventar projectes comuns, intercanviar idees, unir forces en l’acció comercial i en la representació institucional... Ecos és més que un gran espai de ‘cotreball’ de l’economia social.

10 Mol Matric // Matriz de máquinas y de mucho más

Una de las primeras empresas recuperadas en España supo sobrevivir y consolidarse gracias al apoyo mutuo, la democracia interna y la solidaridad. Con una gestión impecable, pero también original y atenta a los cambios.

09 Fiare Banca Etica // Un banco ético muy real

La existencia de un banco ético, propiedad de sus socios, transparente y al servicio de la economía solidaria, parecía una utopía, pero ya ofrece la cartera básica de servicios y muestra unas constantes financieras envidiables.

07 Coop57 // Réditos de la lucha que no se abandona

Un conflicto laboral que parecía perdido por los trabajadores generó una caja de resistencia que se convirtió en semilla de una cooperativa de servicios financieros de gran solvencia al servicio de la economía solidaria. Un círculo virtuoso atípico.